Docencia

Universitat Autònoma de Barcelona

2017-2018
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Societat, Familia i Escola
Practicum I
Practicum II
Practicum I
Practicum II
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau

2016-2017
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau

2015-2016
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Practicum I
Practicum II
Treball de Fi de Grau
Treball de Fi de Grau

2014-2015
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Treball de Fi de Grau
Practium I

2013- 2014
Educació en el Temps Liiure de nens i joves
Practicun I
Practicum II
Practicum I
Practicum II


Materiales para la docencia

Manual Moodle